2014 (kadencja 2010 - 2014)

Projekt UCHWAŁA NR XLVIII/ /2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na ter

Projekt uchwały na XLVIII sesję
Lista wiadomości