2014 (kadencja 2010 - 2014)

Projekt Uchwała Nr XLV/ /2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komorniki w rejonie ul. Żabikowskiej.

Perojekt uchwały na XLV sesję

plan sytuacyjny - mapa

Lista wiadomości