Projekt Uchwała Nr XXXIX/ /2013 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie przejęcia zadań inwestycyjnych z zakresu właściwości Powiatu Poznańskiego i udzielenia pomocy rzeczowe

Projekt uchwały na XXXIX sesję