Projekt Uchwała Nr XXXIX/ /2013 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowa

Projekt uchwały na XXXIX sesję