Projekt Uchwała Nr XL/ /2013 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Komorniki na lata 2013-2022.

Projekt uchwały