Projekt Uchwały Nr XLVI/ /2014 r. Rady Gminy Komorniki z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/308/2013 Rady Gminy Komorniki z dnia 14 maja 2013r. w sprawie zaciągnięcia

Projekt uchwały na XLVI sesję