Projekt Uchwały Nr XLVI/ /2014 r. Rady Gminy Komorniki z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków d

Projekt uxhwąły na XLVI sesję