Projekt Uchwały Nr XLVI/ /2014 r. Rady Gminy Komorniki z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w Plewiskach,

Projekt uchwały na XLVI sesję