Projekt Uchwały Nr XLVI/ /2014 r. Rady Gminy Komorniki z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Komorniki

Projekt uchwału na XLVI sesję