Projekt Uchwały Nr LIV/ /2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewis

Projekt uchwały na LIV sesję

mapa