Projekt Uchwały Nr LIV/ /2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 października 2014 r. w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Gminy Komorniki nr LIII

Projekt uchwały z LIV sesji