Projekt Uchwały Nr LII/ /2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 3 września 2014 r.w sprawieutraty mocy uchwały Nr XLI/249/2005 Rady Gminy Komorniki w sprawie cennika niektórych opłat za korzystani

Projekt uchwały na LII sesję