Projekt Uchwały Nr LII/ /2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 3 września 2014 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/287/2013 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gmi

Projekt uchwała na LII sesję