Projekt Uchwały Nr LII/ /2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 3 września 2014 r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ul. Południowej

Prpojekt uichwały na LII sesję

Plan