Projekt UCHWAŁA NR XLVIII/ / 2014 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022

Projekt uchwały na XLVIII sesję