Projekt UCHWAŁA NR XLVIII/ / 2014 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie przeznaczenia umorzonej kwoty pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Ś

Projekt uchwały na XLVIII sesję