Projekt UCHWAŁA NR XLVIII/ / 2014 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu Samorządowemu w Rosnówku

Projekt uchwały na XLVIII sesję