Projekt Uchwała NR XLVII/ / 2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 marca w sprawieniewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2015 środków stanowiących fundusz sołe

Projekt uchwały na XLVII sesję