Projekt Uchwała NR XLVII/ / 2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 marca w sprawie zmiany uchwały Nr XX/180/2012 Rady Gminy Komorniki, z dnia 29 marca 2012r. zmienionej uchwałą Nr XL/

Projekt uchwały na XLVII sesję