Projekt Uchwała NR XLVII/ / 2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 marca w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/250/2012 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 października 2012 r. w sprawie pod

Projekt uchwały na XLVII sesję