Projekt Uchwała NR XLVII/ / 2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 marca w sprawie: przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2014 – 2017 dla gminy Komorniki”

Projekt uchwały na XLVII sesję

Program