Projekt Uchwała NR XLVII/ / 2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 marca 2014 r. w sprawiezmiany Uchwały Nr XLIV/364/2013 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchw

Projekt uchwały na XLVII sesję