Projekt Uchwała Nr XLV/ /2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Komorniki na lata 2014-2022.

Projekt uchwały na XLV sesję