Projekt Uchwała Nr XLV/ /2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Puszczykowo, a Gminą Komorniki w zakresie

Projekt uchwały na XLVsesję