Projekt Uchwała Nr XLV/ /2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat w mie

Projekt uchwały na XLV sesję