Projekt Uchwała Nr XLV/ /2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych, Przewodniczących Komisji Rady Przewodniczącego Rady, Wiceprzewo

Projekt uchwały na XLV sesję