Projekt Uchwała Nr XLV/ /2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Komorniki na 2014 rok.

Projekt uchwały na XLV sesję