Projekt Uchwała Nr XLV/ /2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przejęcia zadania inwestycyjnego z zakresu właściwości Powiatu Poznańskiego

Projekt uchwąły na XLV sesję