Projekt Uchwała Nr XLV/ /2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat.

Projekt uchwały na XLV sesję