Projekt Uchwała Nr LV/ /2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Gminy Komorniki nr LII/45

Projekt uchwały na LV sesję