Projekt Uchwała Nr LV/ /2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie rzeki Wirynki

Projekt uchwały na LV sesję

mapa