Projekt Uchwała Nr LIV/ /2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 października 2014 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w r

Projekt uchwały z LIV sesji