Projekt Uchwała Nr LIV/ /2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 października 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022.

Projekt uchwały na LIV sesję