Projekt Uchwała Nr LIV/ /2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 października 2014 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2

Projekt uchwąły z LIV sesji