Projekt Uchwała Nr LIII/ / 2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 września 2014r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu

Projekt Uchwała  Nr LIII/ / 2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 września 2014r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.