Projekt Uchwała Nr LIII/ / 2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 września 2014r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Miastu Poznań na poszerzenie ul. Trzebińskiej

Projekt Uchwała Nr LIII/        / 2014 Rady  Gminy  Komorniki z dnia 25 września 2014r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Miastu Poznań na poszerzenie ul. Trzebińskiej.