Projekt UCHWAŁA NR LI / / 2014 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Komorniki i Gminą Stęszew powierzająceg

Projekt uchwała LI sesja