Projekt UCHWAŁA NR L I/ / 2014 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki położonej

Projekt uchwały LI sesji

plan sytuacyjny