Projekt UCHWAŁA NR L / / 2014 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022.

Projekt uchwały na L sesję Rady Gminy Komorniki