Projekt UCHWAŁA NR L / / 2014 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 201

Projekt uchwały na L sesję Rady Gminy Komorniki