Projekt UCHWAŁA NR L / / 2014 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem Luboń, Gminą Komorniki, Miastem

Projekt uchwały na L sesję Rady Gminy Komorniki-