Projekt Uchwała Nr LIV sesji Rady Gminy Komorniki z dnia 23 października 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry pomię

Projekt uchwały z LIV sesji

mapa