2014 (kadencja 2010 - 2014)

Projekt Uchwała Nr LV/ /2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Komorniki

Projekt uchwały na LV sesję

Projekt Uchwała Nr LV/ /2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Gminy Komorniki nr LII/45

Projekt uchwały na LV sesję

Projekt Uchwała Nr LV/ /2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie rzeki Wirynki

Projekt uchwały na LV sesję

mapa

Projekt Uchwała Nr LIV/ /2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 października 2014 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Komorniki.

 

Projekt uchwały na LIV sesję

Projekt Uchwała Nr LIV/ /2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 października 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022.

Projekt uchwały na LIV sesję

Projekt Uchwała Nr LIV/ /2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Komorniki na 2014 r.

 

Projekt uchwały na LIV sesję 

Projekt Uchwała Nr LIV/ /2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 października 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Komorniki.

Projekt uchwały z LIV sesji

Projekt Uchwała Nr LIV/ /2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 października 2014 r. w sprawie trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innyc

Projekt uchwały z LIV sesji

Projekt Uchwała Nr LIV/ /2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 października 2014 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2

Projekt uchwąły z LIV sesji

Projekt Uchwała Nr LIV/ /2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w

Projekt uchwały LIV sesji

Projekt Uchwała Nr LIV sesji Rady Gminy Komorniki z dnia 23 października 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry pomię

Projekt uchwały z LIV sesji

mapa

Projekt Uchwała Nr LIV/ /2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 października 2014 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w r

Projekt uchwały z LIV sesji

Projekt Uchwały Nr LIV/ /2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 października 2014 r. w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Gminy Komorniki nr LIII

Projekt uchwały z LIV sesji

Projekt Uchwały Nr LIV/ /2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewis

Projekt uchwały na LIV sesję

mapa

Projekt UCHWAŁA NR LIV / / 2014 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 23 października 2014r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kom

Projekt uchwały na LIV sesję

Projekt Uchwała Nr LIII /../2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 września 2014 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walerianowo oraz części wsi Rosnówko i Chomę

Projekt Uchwała Nr LIII /../2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 września 2014 r.  w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walerianowo oraz części wsi Rosnówko i Chomęcice.

załącznik 1 

Załącznik 2

Projekt Uchwała Nr LIII/.../2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 września 2014 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chomęcice w rejonie ulic: Polnej i Głuchows

Projekt Uchwała Nr LIII/.../2014 Rady Gminy  Komorniki z dnia 25 września 2014 r.  w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chomęcice w rejonie ulic: Polnej i Głuchowskiej.

Załącznik 

Projekt Uchwała Nr LIII/ / 2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 września 2014r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Miastu Poznań na poszerzenie ul. Trzebińskiej

Projekt Uchwała Nr LIII/        / 2014 Rady  Gminy  Komorniki z dnia 25 września 2014r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Miastu Poznań na poszerzenie ul. Trzebińskiej.

Projekt Uchwała Nr LIII/ / 2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 września 2014r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu

Projekt Uchwała  Nr LIII/ / 2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 września 2014r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.

Projekt Uchwała Nr LIII/ /2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/198/2012 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie statutu Gm

Projekt Uchwała NR LIII/     /2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 września 2014 r.   w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/198/2012 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie statutu Gminy Komorniki.

Projekt Uchwały Nr LII/ /2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 3 września 2014 r.w sprawie zmiany uchwały nr LI/435/2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie: ustalenia zasad

Projekt uchwały na LII sesję

Projekt Uchwały Nr LII/ /2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 3 września 2014 r.w sprawieutraty mocy uchwały Nr XLI/249/2005 Rady Gminy Komorniki w sprawie cennika niektórych opłat za korzystani

Projekt uchwały na LII sesję

Projekt Uchwały Nr LII/ /2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 3 września 2014 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/287/2013 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gmi

Projekt uchwała na LII sesję

Projekt Uchwały Nr LII/ /2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 3 września 2014 r.w sprawie w sprawie częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Łęczycy i częś

Projekt uchwały na LII sesję

Plan

Projekt Uchwały Nr LII/ /2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 3 września 2014 r.w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat w miejsc

Projekt uchwąła na LII sesję

Projekt Uchwały Nr LII/ /2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 3 września 2014 r.w sprawie trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form

Projekt uchwały na LII sesję

Projekt Uchwały Nr LII/ /2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 3 września 2014 r.w sprawie przystąpienia przez Gminę Komorniki do realizacji projektu „Badanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych

 

Projekt uchwały na LII sesję

Projekt Uchwały Nr LII/ /2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 3 września 2014 r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ul. Południowej

Prpojekt uichwały na LII sesję

Plan

Projekt Uchwały Nr LII/ /2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 3 września 2014 r.w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Stęszew

Projekt uchwały na LII sesję

Projekt UCHWAŁA NR LI / / 2014 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Komorniki

Projekt uchwała LI sesja

Projekt UCHWAŁA NR LI / / 2014 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech

Projekt uchwała LI sesja

Projekt UCHWAŁA NR LI / / 2014 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech

Projekt uchwała LI sesja

Projekt UCHWAŁA NR LI / / 2014 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech

Projekt uchwała LI sesja

Projekt UCHWAŁA NR LI / / 2014 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech

Projekt uchwała LI sesja

Projekt UCHWAŁA NR LI / / 2014 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech

Projekt uchwała Li sesja

Projekt UCHWAŁA NR LI / / 2014 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Komorniki i Gminą Stęszew powierzająceg

Projekt uchwała LI sesja

Projekt UCHWAŁA NR LI / / 2014 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Wirach.

Projekt uchwała LI sesja

Projekt UCHWAŁA NR LI / / 2014 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi

Projekt uchwała LI sesja

plan sytuacyjny

Projekt UCHWAŁA NR LI / / 2014 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi

Projekt uchwała Li sesja

plan sytuacyjny

Projekt UCHWAŁA NR LI / / 2014 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi

Projekt uchwał Li sesja

plan sytuacyjny

Projekt UCHWAŁA NR LI / / 2014 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla Wielkopolskiego Parku Narodowego

załacznik do uchały

Projekt uchwały LI sesja

Projekt UCHWAŁA NR LI / / 2014 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawieustalenia zasad odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych na terenie Gminy Kom

Projekt uchwała LI sesja

Projekt UCHWAŁA NR LI / / 2014 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki położonej

Projekt uchwały LI sesja

plan sytuacyjny

Projekt UCHWAŁA NR L I/ / 2014 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki położonej

Projekt uchwały LI sesji

plan sytuacyjny

Projekt UCHWAŁA NR L / / 2014 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 201

Projekt uchwały na L sesję Rady Gminy Komorniki

Projekt UCHWAŁA NR L / / 2014 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Komorniki absolutorium za 2013 rok.

Projekt uchwały na L sesję Rady Gminy Komorniki

Projekt UCHWAŁA NR L / / 2014 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022.

Projekt uchwały na L sesję Rady Gminy Komorniki

Projekt UCHWAŁA NR L / / 2014 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem Luboń, Gminą Komorniki, w zakre

Projekt uchwały na L sesję Rady Gminy Komorniki

Projekt UCHWAŁA NR L / / 2014 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem Luboń, Gminą Komorniki, Miastem

Projekt uchwały na L sesję Rady Gminy Komorniki-

Projekt UCHWAŁA NR L / / 2014 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu

Projekt uchwały na L sesję Rady Gminy Komorniki

Projekt UCHWAŁA NR L / / 2014 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla Wielkopolskiego Parku Narodowego

Projekt uchwały na L sesję Rady Gminy Komorniki

Projekt UCHWAŁA NR XLIX/ / 2014 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 31 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia Programu wspierania rodzin wielodzietnych "Rodzina 5+" na terenie Gminy Komorni

Projekt uchwały na XLIX sesję

Projekt UCHWAŁA NR XLVIII/ / 2014 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022

Projekt uchwały na XLVIII sesję

Projekt UCHWAŁA NR XLVIII/ / 2014 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Komorniki na 2014 r.

Projekt uchwały na XLVIII sesję

Projekt UCHWAŁA NR XLVIII/ / 2014 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Projekt uchwały na XLVIII sesję

Projekt UCHWAŁA NR XLVIII/ / 2014 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie przeznaczenia umorzonej kwoty pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Ś

Projekt uchwały na XLVIII sesję

Projekt UCHWAŁA NR XLVIII/ / 2014 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części

Projekt uchwały na XLVIII sesę

mapa

Projekt UCHWAŁA NR XLVIII/ / 2014 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części

Projekt uchwały na XLVIII sesję

mapa

Projekt UCHWAŁA NR XLVIII/ / 2014 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu Samorządowemu w Rosnówku

Projekt uchwały na XLVIII sesję

Projekt UCHWAŁA NR XLVIII/ / 2014 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części

Projekt uchwały na XLVIII sesję

mapa

Projekt UCHWAŁA NR XLVIII/ / 2014 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części

Projekt uchwały na XLVIII sesję

mapa

Projekt UCHWAŁA NR XLVIII/ / 2014 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego częśc

Projekt uchwały na XLVIII sesję

mapa

Projekt UCHWAŁA NR XLVIII/ / 2014 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 24 kwietnia2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/332/2013 Rady Gminy Komorniki z dnia 05 września 2013 r. w sprawie

Projekt uchwały na XLVIII sesję

Projekt UCHWAŁA NR XLVIII/ /2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na ter

Projekt uchwały na XLVIII sesję

Projekt Uchwała NR XLVII/ / 2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 marca w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat w mi

Projekt uchwały na XLVII sesję

Projekt Uchwała NR XLVII/ / 2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 marca w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/398/2014 z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości K

Projekt uchwały na XLVII sesję

Projekt Uchwała NR XLVII/ / 2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 marca w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” oraz p

Projekt uchwały na XLVII sesję

Projekt Uchwała NR XLVII/ / 2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 marca w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/250/2012 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 października 2012 r. w sprawie pod

Projekt uchwały na XLVII sesję

Projekt Uchwała NR XLVII/ / 2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 marca w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/287/2013 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie podziału

Projekt uchwały na XLVII sesję

Projekt Uchwała NR XLVII/ / 2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 marca w sprawiepowołania odrębnego obwodu głosowania Nr 22 w Oddziale Zewnętrznym w Rosnowie Aresztu Śledczego w Poz

Projekt uchwały na XLVII sesję

Projekt Uchwała NR XLVII/ / 2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 marca w sprawieniewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2015 środków stanowiących fundusz sołe

Projekt uchwały na XLVII sesję

Projekt Uchwała NR XLVII/ / 2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 marca w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/365/2013 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia b

Projekt uchwały na XLVII sesję

Projekt Uchwała NR XLVII/ / 2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 marca 2014 r. w sprawiezmiany Uchwały Nr XLIV/364/2013 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchw

Projekt uchwały na XLVII sesję

Projekt Uchwała NR XLVII/ / 2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 marca w sprawie zmiany uchwały Nr XX/180/2012 Rady Gminy Komorniki, z dnia 29 marca 2012r. zmienionej uchwałą Nr XL/

Projekt uchwały na XLVII sesję

Projekt Uchwała NR XLVII/ / 2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 marca w sprawieprzystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rej

Projekt uchwały na XLVII sesję

Projekt Uchwała NR XLVII/ / 2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 marca w sprawie: przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2014 – 2017 dla gminy Komorniki”

Projekt uchwały na XLVII sesję

Program

Projekt Uchwały Nr XLVI/ /2014 r. Rady Gminy Komorniki z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/308/2013 Rady Gminy Komorniki z dnia 14 maja 2013r. w sprawie zaciągnięcia

Projekt uchwały na XLVI sesję

Projekt Uchwały Nr XLVI/ /2014 r. Rady Gminy Komorniki z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/364/2013 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia

Projekt uchwały na XLVI sesję

Projekt Uchwały Nr XLVI/ /2014 r. Rady Gminy Komorniki z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Komorniki

Projekt uchwału na XLVI sesję

Projekt Uchwały Nr XLVI/ /2014 r. Rady Gminy Komorniki z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na tere

Projekt uchwały na XLVI sesj ę

Projekt Uchwały Nr XLVI/ /2014 r. Rady Gminy Komorniki z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ul. Wiro

Projekt uchwały na XLVI sesję

Projekt Uchwały Nr XLVI/ /2014 r. Rady Gminy Komorniki z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków d

Projekt uxhwąły na XLVI sesję

Projekt Uchwały Nr XLVI/ /2014 r. Rady Gminy Komorniki z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w Plewiskach,

Projekt uchwały na XLVI sesję

Projekt Uchwały Nr XLVI/ /2014 r. Rady Gminy Komorniki z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w re

Projekt uchwały na XLVI sesję

Projekt Uchwały Nr XLVI/ /2014 r. Rady Gminy Komorniki z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w re

Projekt uchwały na XLVI sesję

Projekt Uchwały Nr XLVI/ /2014 r. Rady Gminy Komorniki z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie dopłaty do ceny wody dla gospodarstw domowych na cele socjalnobytowe.

Projekt uchwały na XLVI sesję

Projekt Uchwała Nr XLV/ /2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywi

Projekt uchwały na XLV sesję

Projekt Uchwała Nr XLV/ /2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy Komorniki.

Projekt uchwały na XLV sesję

Projekt Uchwała Nr XLV/ /2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Komorniki na lata 2014-2022.

Projekt uchwały na XLV sesję

Projekt Uchwała Nr XLV/ /2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Komorniki na 2014 r.

Projekt uchwały na XLV sesję

Projekt Uchwała Nr XLV/ /2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych, Przewodniczących Komisji Rady Przewodniczącego Rady, Wiceprzewo

Projekt uchwały na XLV sesję

Projekt Uchwała Nr XLV/ /2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości diety dla sołtysów oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych.

Projekt uchwały na XLV sesję

Projekt Uchwała Nr XLV/ /2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat.

Projekt uchwały na XLV sesję

Projekt Uchwała Nr XLV/ /2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawiewyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat w miej

Projekt uchwały na XLV sesję

Projekt Uchwała Nr XLV/ /2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat w mie

Projekt uchwały na XLV sesję

Projekt Uchwała Nr XLV/ /2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat w mie

Projekt uchwały na XLV sesję

Projekt Uchwała Nr XLV/ /2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany statutu Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt- SCHRONISKO” z siedzibą w Kostrzynie.

Projekt uchwały na XLV sesję

Projekt Uchwała Nr XLV/ /2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przejęcia zadania inwestycyjnego z zakresu właściwości Powiatu Poznańskiego

Projekt uchwąły na XLV sesję

Projekt Uchwała Nr XLV/ /2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Puszczykowo, a Gminą Komorniki w zakresie

Projekt uchwały na XLVsesję

Projekt Uchwała Nr XLV/ /2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w

Projekt uchwały na XLV sesję