2018

Projekt uchwały Nr LVIII//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 11 października 2018r. w sprawie zmiany statutu Gminy Komorniki.

Projekt uchwały Nr LVIII//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 11 października 2018r. w sprawie zmiany statutu Gminy Komorniki.

Projekt uchwały Nr LVIII//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 11 października 2018r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 201

Projekt uchwały Nr LVIII//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 11 października 2018r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2019 rok.

Projekt uch. po konsultacjach w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2019 rok.

Protokół ze spotkania konsultacyjnego z NGO 04.10.2018

Stanowisko w spr. opinii i uwag zgłoszonych w ramach konsultacji projektu uch.

Projekt uchwały Nr LVIII//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 11 października 2018r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Komorniki i Gminą Dopiewo

Projekt uchwały Nr LVIII//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 11 października 2018r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Komorniki i Gminą Dopiewo powierzającego Gminie Komorniki częściową realizację zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Projekt uchwały Nr LVIII//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 11 października 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulicy K

Projekt uchwały Nr LVIII//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 11 października 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulicy Komornickiej.

zal. do projektu uch. mapa

Projekt uchwały Nr LVIII//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 11 października 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic: Zespoł

Projekt uchwały Nr LVIII//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 11 października 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic: Zespołowej i Sportowej.

zal. do projektu uch. mapa

Projekt uchwały Nr LVIII//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 11 października 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic: Szreni

Projekt uchwały Nr LVIII//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 11 października 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic: Szreniawskiej i Zespołowej.

zal. do projektu uch. mapa

Projekt uchwały Nr LVIII//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 11 października 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulicy Sporto

Projekt uchwały Nr LVIII//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 11 października 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulicy Sportowej.

zal. mapa do projektu uch.

Projekt uchwały Nr LVIII//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 11 października 2018r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komorniki.

Projekt uchwały Nr LVIII//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 11 października 2018r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komorniki oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Komorniki.

analiza zmian w zagospodarowaniu mpzp gmina Komorniki

Projekt uchwały Nr LVIII//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 11 października 2018r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLII/418/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 20 października 2017 r. w sprawie zaci

Projekt uchwały Nr LVIII//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 11 października 2018r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLII/418/2017 Rady Gminy Komorniki  z dnia 20 października 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Projekt uchwały Nr LVIII//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 11 października 2018r. w sprawie zmiany WPF na lata 2018 - 2025.

Projekt uchwały Nr LVIII//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 11 października 2018r. w sprawie zmiany WPF na lata 2018 - 2025.

Projekt uchwały Nr LVIII//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 11 października 2018r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Komorniki na 2018 r.

Projekt uchwały Nr LVIII//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 11 października 2018r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Komorniki na 2018 r.

Projekt uchwały Nr LVII//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 września 2018r. w sprawie nadania nazwy „ul. Warsztatowa” kolejnemu odcinkowi drogi położonemu na terenie miejscowości Komorniki.

Projekt uchwały Nr LVII//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 września 2018r. w sprawie nadania nazwy „ul. Warsztatowa" kolejnemu odcinkowi drogi położonemu na terenie miejscowości Komorniki.

Uzasadnienie do uchwały.

Załącznik

Projekt uchwały Nr LVII//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w drodze bezprzetargowej lokali usługowych na okres pięciu lat, położonych w

Projekt uchwały Nr LVII//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w drodze bezprzetargowej lokali usługowych na okres pięciu lat, położonych w Ośrodku Zdrowia w Komornikach.

Projekt uchwały Nr LVII//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat, położonyc

Projekt uchwały Nr LVII//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat, położonych w Wirach.

Projekt uchwały Nr LVII//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat, położonyc

Projekt uchwały Nr LVII//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat, położonych w Rosnówku.

Projekt uchwały Nr LVII//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej części nieruchomości na okres pięciu lat, po

Projekt uchwały Nr LVII//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej części nieruchomości na okres pięciu lat, położonej w Chomęcicach.

Projekt uchwały Nr LVII//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 września 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr 176/XIX/2012 Rady Gminy Komorniki z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu

Projekt uchwały Nr LVII//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 września 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr 176/XIX/2012 Rady Gminy Komorniki  z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Sportu  i Rekreacji w Komornikachzmienionej uchwałami Rady Gminy nr XXII/242/2012 z dnia 27 września 2012r., XXIX/265/2012 z dnia 23 listopada 2012r., XI/111/2015 z dnia 3 września 2015r. oraz LIV/522/2018 z dnia 27 czerwca 2018r.

Projekt uchwały Nr LVII//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 września 2018r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jes

Projekt uchwały Nr LVII//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 września 2018r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół  i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komorniki.

Projekt uchwały Nr LVII//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 września 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki na terenie działek o n

Projekt uchwały Nr LVII//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 września 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 805/1, 805/2, 805/3, 805/4, 805/5, 805/6, 805/7, i 864/7.

Projekt uchwały Nr LVII//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 września 2018r. w sprawie ulgi w podatku rolnym na 2018 rok.

Projekt uchwały Nr LVII//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 września 2018r. w sprawie ulgi w podatku rolnym na 2018 rok.

Projekt uchwały Nr LVII//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 września 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr LV/536/2018 z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2018r. dl

Projekt uchwały Nr LVII//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 września 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr LV/536/2018 z dnia 26 lipca 2018r.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2018r. dla Gminy Kamienica.

Projekt uchwały Nr LVII//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 września 2018r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Integracji Społecznej w Komornikach i nadania

Projekt uchwały Nr LVII//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 września 2018r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Integracji Społecznej w Komornikach i nadania mu Statutu.

Projekt uchwały Nr LVII//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 września 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/245/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie emisji obligacj

Projekt uchwały Nr LVII//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 września 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/245/2016 Rady Gminy Komorniki  z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie emisji obligacji.

Projekt uchwały Nr LVII//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 września 2018r. w sprawie zmiany WPF na lata 2018-2025.

Projekt uchwały Nr LVII//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 września 2018r. w sprawie zmiany WPF na lata 2018-2025.

Projekt uchwały Nr LVII//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 września 2018r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Komorniki na 2018 r.

Projekt uchwały Nr LVII//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 września 2018r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Komorniki na 2018 r.

Projekt uchwały Nr LVI//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację w roku 2019 zadania pod nazwą: „Przebudo

Projekt uchwały Nr LVI//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację w roku 2019 zadania pod nazwą: „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej 2389P Głuchowo-Chomęcice na odcinku od drogi powiatowej DP 2391P (ul. Komornicka) do wylotu ze skrzyżowaniem węzła S5 Konarzewo (w budowie)", etap 2 o długości około 1,55 km.

Projekt uchwały Nr LVI//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2018r. w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem Luboń oraz Gminą Komorniki i Gminą Dopiewo

Projekt uchwały Nr LVI//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2018r. w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań  a Miastem Luboń oraz Gminą Komorniki i Gminą Dopiewo w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Projekt uchwały Nr LVI//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2018r. w sprawie zmiany porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem Luboń oraz Gminą Komorniki w zakresie

Projekt uchwały Nr LVI//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2018r. w sprawie  zmiany porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem Luboń oraz Gminą Komorniki w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Projekt uchwały Nr LVI//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2018r. w sprawie zmiany uchwały nr LIII/512/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia pomocy f

Projekt uchwały Nr LVI//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2018r. w sprawie zmiany uchwały nr LIII/512/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Województwu Wielkopolskiemu.

Projekt uchwały Nr LVI//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2018r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciep

Projekt uchwały Nr LVI//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2018r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach lub lokalach.

uzasadnienie do projektu uch.

zal. do projektu uch.

Projekt uchwały Nr LVI//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2018r. w sprawie określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami transportu zbiorowego dla uczniów sz

Projekt uchwały Nr LVI//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2018r. w sprawie określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami transportu zbiorowego dla uczniów szkół podstawowych oraz uczniów klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych, zamieszkałych na terenie Gminy Komorniki.

Projekt uchwały Nr LVI//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2018r. w sprawie współdziałania z Miastem Puszczykowo w realizacji zadania własnego w zakresie prowadzenia kąpieliska nad j

Projekt uchwały Nr LVI//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2018r. w sprawie współdziałania z Miastem Puszczykowo w realizacji zadania własnego w zakresie prowadzenia kąpieliska nad jeziorem Jarosławieckim.

Projekt uchwały Nr LVI//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2018r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/470/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 1 marca 2018r. w sprawie utworzenia stałyc

Projekt uchwały Nr LVI//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2018r. w sprawie zmiany uchwały nr  XLVIII/470/2018 Rady Gminy Komorniki  z dnia 1 marca 2018r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Komorniki, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Projekt uchwały Nr LVI//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2018r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/469/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 1 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Kom

Projekt uchwały Nr LVI//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2018r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/469/2018 Rady Gminy Komorniki  z dnia 1 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Komorniki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Projekt uchwały Nr LVI//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2018r. w sprawie nadania nazwy „ul. Wschodnia” drodze położonej na terenie miejscowości Chomęcice.

Projekt uchwały Nr LVI//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2018r. w sprawie nadania nazwy „ul. Wschodnia" drodze położonej na terenie miejscowości Chomęcice.

uzasadnienie do projektu uch.

zal. do projektu uch.

Projekt uchwały Nr LVI//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2018r. w sprawie nadania nazwy „ul. Malinowa” drodze położonej na terenie miejscowości Chomęcice.

Projekt uchwały Nr LVI//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2018r. w sprawie nadania nazwy „ul. Malinowa" drodze położonej na terenie miejscowości Chomęcice.

uzasadnienie do projektu uch.

zal. graficzny do projektu uch. 

Projekt uchwały Nr LVI//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2018r. w sprawie nadania nazwy „Rondo Niepodległości” rondu zlokalizowanemu u zbiegu ulic Poznańskiej i Leśnej na terenie m

Projekt uchwały Nr LVI//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2018r. w sprawie nadania nazwy „Rondo Niepodległości" rondu zlokalizowanemu u zbiegu ulic Poznańskiej i Leśnej na terenie miejscowości Łęczyca.

Uzasadnienie do projektu uch.

zal. graficzny do projektu uch.

Projekt uchwały Nr LVI//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulicy Kolejowej

Projekt uchwały Nr LVI//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulicy Kolejowej.

Uzasadnienie do projektu uch.

zal. nr 1

zal. nr 2

zal. nr 3

Projekt uchwały Nr LVI//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Komornic

Projekt uchwały Nr LVI//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Komornickiej i Nizinnej.

Uzasadnienie do projektu uch.

zal. nr 1 

zal. nr 2

zal. nr 3

Projekt uchwały Nr LVI//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łęczyca w rejonie ulic: Poznańskie

Projekt uchwały Nr LVI//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łęczyca w rejonie ulic: Poznańskiej i Spokojnej.

Uzasadnienie do projektu uch.

zal. nr 1

zal. nr 2

zal. nr 3

Projekt uchwały Nr LVI//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2018r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na rok 2019 budynków, budowli i gruntów zajętych na cele bezpieczeńs

Projekt uchwały Nr LVI//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2018r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na rok 2019 budynków, budowli i gruntów zajętych na cele bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Projekt uchwały Nr LVI//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2018r. w sprawie zmiany WPF na lata 2018-2025.

Projekt uchwały Nr LVI//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2018r. w sprawie zmiany WPF na lata 2018-2025.

zal. nr 1

zal. nr 2

Projekt uchwały Nr LVI//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2018r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Komorniki na 2018 r.

Projekt uchwały Nr LVI//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2018r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Komorniki na 2018 r.

zal. budzetowe 

zal. 2b

zal. 5

zal. 6

Projekt uchwały Nr LV//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2018r. dla Gminy Kamienica.

Projekt uchwały Nr LV//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2018r. dla Gminy Kamienica.

Projekt uchwały Nr LV//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie zmiany WPF na lata 2018-2025.

Projekt uchwały Nr LV//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie zmiany WPF na lata 2018-2025.

zal. nr 1 

zal. nr 2

Projekt uchwały Nr LV//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Komorniki na 2018 r.

Projekt uchwały Nr LV//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Komorniki na 2018 r.

załączniki do budżetu 

zal. nr 4 

Projekt uchwały Nr LIV//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciep

Projekt uchwały Nr LIV//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach lub lokalach.

Uzasadnienie 

Załącznik

Projekt uchwały Nr LIV//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie przejęcia zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu Poznańskiego i udzielenia pomocy rzeczowej Pow

Projekt uchwały Nr LIV//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie przejęcia zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu Poznańskiego i udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Poznańskiemu w ciągu drogi powiatowej nr 2390P w m. Wiry.

Projekt uchwały Nr LIV//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie przejęcia zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu Poznańskiego i udzielenia pomocy rzeczowej Pow

Projekt uchwały Nr LIV//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie przejęcia zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu Poznańskiego i udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Poznańskiemu w ciągu drogi powiatowej nr 2387P - ul. Szkolna w m. Plewiska.

Projekt uchwały Nr LIV//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli nad jeziorem Jarosławieckim

Projekt uchwały Nr LIV//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli nad jeziorem Jarosławieckim.

Projekt uchwały Nr LIV//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie nadania nazwy „ul. Sosnowa” drodze położonej na terenie miejscowości Komorniki.

Projekt uchwały Nr LIV//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie nadania nazwy „ul. Sosnowa" drodze położonej na terenie miejscowości Komorniki.

Uzasadnienie 

Załącznik

Projekt uchwały Nr LIV//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie nadania nazwy „ul. Krokusowa” i „ul. Sasankowa” drogom położonym na terenie miejscowości Plewiska.

Projekt uchwały Nr LIV//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie nadania nazwy „ul. Krokusowa" i „ul. Sasankowa" drogom położonym na terenie miejscowości Plewiska.

Uzasadnienie

Załącznik

Projekt uchwały Nr LIV//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronio

Projekt uchwały Nr LIV//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym z terenu Gminy Komorniki.

Projekt uchwały Nr LIV//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości – działki o nr ewid. 123/2, obrę

Projekt uchwały Nr LIV//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości - działki o nr ewid. 123/2, obręb Rosnówko-Walerianowo, na okres trzech lat.

Projekt uchwały Nr LIV//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie wynagrodzenia miesięcznego Wójta Gminy Komorniki.

Projekt uchwały Nr LIV//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie wynagrodzenia miesięcznego Wójta Gminy Komorniki.

Projekt uchwały Nr LIV//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie powołania skarbnika Gminy Komorniki.

Projekt uchwały Nr LIV//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie powołania skarbnika Gminy Komorniki.

Projekt uchwały Nr LIV//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rosnówko wzdłuż jeziora Rosnowskiego w rejoni

Projekt uchwały Nr LIV//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rosnówko wzdłuż jeziora Rosnowskiego w rejonie ulicy Poznańskiej.

Uzasadnienie

Zal nr 1

Zal nr 2

Zal nr 3

Projekt uchwały Nr LIV//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulic: Południow

Projekt uchwały Nr LIV//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulic: Południowej, Zachodniej i Wschodniej.

Uzasadnienie

Zal nr 1

Zal nr 2

Zal nr 3

Projekt uchwały Nr LIV//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr 176/XIX/2012 Rady Gminy Komorniki z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Gm

Projekt uchwały Nr LIV//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr 176/XIX/2012 Rady Gminy Komorniki  z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Komornikach zmienionej uchwałami Rady Gminy nr XXII8242/2012 z dnia 27 września 2012r., XXIX/265/2012 z dnia 23 listopada 2012r. oraz XI/111/2015 z dnia 3 września 2015r.

Projekt uchwały Nr LIV//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/49/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: przyjęcia gminnego pr

Projekt uchwały Nr LIV//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/49/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: przyjęcia gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Komorniki.

Projekt uchwały Nr LIV//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, nie wymienionych w art. 42, ust. 3

Projekt uchwały Nr LIV//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, nie wymienionych w art. 42, ust. 3 Ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin; zasad udzielania i rozmiaru zniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42, ust. 3 Ustawy Karta Nauczyciela, a także zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest rożny w poszczególnych okresach roku szkolnego.

 

Projekt uchwały Nr LIV//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest

Projekt uchwały Nr LIV//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół  i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komorniki.

Projekt uchwały Nr LIV//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli oraz ich części zajętych na prowadzoną

Projekt uchwały Nr LIV//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków  i budowli oraz ich części zajętych na prowadzoną działalność gospodarczą w formie żłobka lub klubu dziecięcego.

Projekt uchwały Nr LIV//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie zmiany WPF na lata 2018-2025.

Projekt uchwały Nr LIV//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie zmiany WPF na lata 2018-2025.

zal. nr 1

zal. nr 2

Projekt uchwały Nr LIV//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Komorniki na 2018 r.

Projekt uchwały Nr LIV//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Komorniki na 2018 r.

załączniki budżetowe

zal. 2b

zal. 4

zal. 6

zal. 7

Projekt uchwały Nr LIII//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia ograniczenia w godzinach nocnych sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza

Projekt uchwały Nr LIII//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia ograniczenia w godzinach nocnych sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Komorniki.

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Projekt uchwały Nr LIII//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Komorniki.

Projekt uchwały Nr LIII//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Komorniki.

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Projekt uchwały Nr LIII//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Komorniki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Projekt uchwały Nr LIII//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Komorniki miejsc sprzedaży  i podawania napojów alkoholowych.

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Projekt uchwały Nr LIII//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulic: Grunwaldz

Projekt uchwały Nr LIII//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulic: Grunwaldzkiej i Zimowej.

Uzasadnienie

Zał nr 1

Zał nr 2

Zał nr 3

Projekt uchwały Nr LIII//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

Projekt uchwały Nr LIII//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

Projekt uchwały Nr LIII//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie zmiany WPF na lata 2018-2025.

Projekt uchwały Nr LIII//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie zmiany WPF na lata 2018-2025.

zal. nr 1

zal. nr 2

Projekt uchwały Nr LIII//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Komorniki na 2018 r.

Projekt uchwały Nr LIII//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Komorniki na 2018 r.

zal. budżetowe

zal. 2b

zal. 4

Projekt uchwały Nr LIII//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Komorniki absolutorium z wykonania budżetu za 2017r.

Projekt uchwały Nr LIII//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Komorniki absolutorium  z wykonania budżetu za 2017r.

Projekt uchwały Nr LIII//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 r.

Projekt uchwały Nr LIII//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu gminy za 2017 r.

Projekt uchwały Nr LII//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 maja 2018r. w sprawie nadania nazwy ulicy „ul. Mieszka I i Dobrawy” oraz nazwy „Rondo Biskupa Jordana” rondu zlokalizowanemu u zbie

Projekt uchwały Nr LII//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 maja 2018r. w sprawie nadania nazwy ulicy „ul. Mieszka I i Dobrawy" oraz nazwy „Rondo Biskupa Jordana" rondu zlokalizowanemu u zbiegu ulic Żabikowskiej i Komornickiej na terenie miejscowości Komorniki.

Uzasadnienie do uch. w sprawie nadania nazwy ulicy i ronda w Komornikach

zal. do projektu uch._mapa

Projekt uchwały Nr LI//2018/ Rady Gminy Komorniki z dnia 17 maja 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejoni

Projekt uchwały Nr LI//2018/ Rady Gminy Komorniki z dnia 17 maja 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Jeżynowej, Poziomkowej i Młyńskiej.

zal. graficzny (mapa)

Projekt uchwały Nr LI//2018/ Rady Gminy Komorniki z dnia 17 maja 2018r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/415/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 września 2017r. w sprawie przejęcia zadania pub

Projekt uchwały Nr LI//2018/ Rady Gminy Komorniki z dnia 17 maja 2018r. w sprawie nadania nazwy „ul. Maratońska” drodze położonej na terenie miejscowości Komorniki.

Projekt uchwały Nr LI//2018/ Rady Gminy Komorniki z dnia 17 maja 2018r. w sprawie nadania nazwy „ul. Maratońska" drodze położonej na terenie miejscowości Komorniki.

uzasadnienie do projektu uchwały

zal. graficzny (mapa)

Projekt uchwały Nr LI//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 maja 2018r. w sprawie zmiany zmiany uchwały nr XXXIII/338/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum prowadzo

Projekt uchwały Nr LI//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 maja 2018r. w sprawie zmiany  zmiany uchwały nr XXXIII/338/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Komorniki do nowego ustroju szkolnego.

Projekt uchwały Nr LI//2018/ Rady Gminy Komorniki z dnia 17 maja 2018r. w sprawie uchylenia uchwały nr XLIX/479/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr

Projekt uchwały Nr LI//2018/ Rady Gminy Komorniki z dnia 17 maja 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Poznania na dofinansowanie oferty edukacyjne

Projekt uchwały Nr LI//2018/ Rady Gminy Komorniki z dnia 17 maja 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Poznania na dofinansowanie oferty edukacyjnej w obszarze samorządowego szkolnictwa specjalnego, z której korzystają mieszkańcy Gminy Komorniki w roku 2018.

Projekt uchwały Nr LI//2018/ Rady Gminy Komorniki z dnia 17 maja 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Projekt uchwały Nr LI//2018/ Rady Gminy Komorniki z dnia 17 maja 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Projekt uchwały Nr LI//2018/ Rady Gminy Komorniki z dnia 17 maja 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejoni

Projekt uchwały Nr LI//2018/ Rady Gminy Komorniki z dnia 17 maja 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulicy Jankiela.

zal. graficzny (mapa)

Projekt uchwały Nr LI//2018/ Rady Gminy Komorniki z dnia 17 maja 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejoni

Projekt uchwały Nr LI//2018/ Rady Gminy Komorniki z dnia 17 maja 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Pasieki i Kwiatowej.

zal. graficzny (mapa)

Projekt uchwały Nr LI//2018/ Rady Gminy Komorniki z dnia 17 maja 2018r. w sprawie zasad wyznaczania składu, powołania oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Projekt uchwały Nr LI//2018/ Rady Gminy Komorniki z dnia 17 maja 2018r. w sprawie zasad wyznaczania składu, powołania oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Projekt uchwały Nr LI//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 maja 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulic: Grunwaldzkiej

Projekt uchwały Nr LI//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 maja 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulic: Grunwaldzkiej i Zimowej.

uzasadnienie do projektu uchwały

zal. nr 1 mapa

zal. nr 2  

zal. nr 3

Projekt uchwały Nr LI//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 maja 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/154/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lo

Projekt uchwały Nr LI//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 maja 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/154/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Komorniki zmienionej uchwałą XLIV/434/2017 z dnia 23 listopada 2017r.

Projekt uchwały Nr LI//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 maja 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości – działek o nr ewid. 1220/1 i 1220/3

Projekt uchwały Nr LI//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 maja 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości - działek o nr ewid. 1220/1 i 1220/3, obręb Plewiska, na okres dwudziestu pięciu lat na cel nierolniczy - elektrownię fotowoltaiczną.

Projekt uchwały Nr LI//2018/ Rady Gminy Komorniki z dnia 17 maja 2018r. w sprawie zmiany WPF na lata 2018-2025.

Projekt uchwały Nr LI//2018/ Rady Gminy Komorniki z dnia 17 maja 2018r. w sprawie zmiany WPF na lata 2018-2025.

zal. nr 1 

zal. nr 2

Projekt uchwały Nr LI//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 maja 2018r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Komorniki na 2018 r.

Projekt uchwały Nr LI//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 maja 2018r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Komorniki na 2018 r.

załączniki budżetowe

zal. nr 2 b

zal. nr 6

Projekt uchwały Nr L//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/406/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia minimal

Projekt uchwały Nr L//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/406/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia minimalnych opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych  w szkołach prowadzonych przez Gminę Komorniki oraz określenia zasad sporządzania umów zawieranych w celu korzystania z tych pomieszczeń.

Projekt uchwały Nr L//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości – działki o nr ewid. 319/17, obr

Projekt uchwały Nr L//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości – działki o nr ewid. 319/17, obręb Chomęcice, na okres jednego roku.

Projekt uchwały Nr L//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 22 marca 2018 r. dotyczącej nadania nowo zbudowanemu rondu w Komornikach nazwy

Projekt uchwały Nr L//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 22 marca 2018 r. dotyczącej nadania nowo zbudowanemu rondu w Komornikach nazwy Rondo im. Rotmistrza Witolda Pileckiego.

Projekt uchwały Nr L//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Komorniki i Gminą Stęszew powierzającego Gminie Komorn

Projekt uchwały Nr L//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Komorniki i Gminą Stęszew powierzającego Gminie Komorniki częściową realizację zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Projekt uchwały Nr L//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klas trzecich i oddziału kla

Projekt uchwały Nr L//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klas trzecich i oddziału klasy szóstej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Komornikiach.

Zal nr 1

Zal nr 2

Projekt uchwały Nr L//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Komorniki.

Projekt chwały Nr L//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Komorniki.

Zal nr 1

Projekt uchwały Nr L//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 kwietnia 2018w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulic: Południowej,

Projekt uchwały Nr L//2018 z dnia 19 kwietnia 2018w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulic: Południowej, Zachodniej i Wschodniej.

Zal nr 1

Projekt uchwały Nr L//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rej

Projekt uchwały Nr L//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Jeżynowej, Poziomkowej i Młyńskiej.

Zal nr 1

 

Projekt uchwały Nr L//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/442/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia WPF Gmi

Projekt uchwały Nr L //2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/442/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia  18 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia WPF Gminy Komorniki na lata 2018-2025, Uchwały Nr XLVI/452/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 stycznia 2018r. w sprawie uchwalenia WPF na lata 2018-2025, Uchwały Nr XLVIII/467/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 1 marca 2018r. w sprawie uchwalenia WPF na lata 2018-2025, Uchwały Nr XLIX/474/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 marca 2018r. w sprawie uchwalenia WPF na lata 2018-2025.

Zal nr 1

Zal nr 2

Projekt uchwały Nr L//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/443/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej

Projekt uchwały Nr L//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/443/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018r., Uchwały Nr XLVI/451/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 stycznia 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018r., Zarządzenia Nr 292/2018 Wójta Gminy Komorniki z dnia 5 lutego 2018r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018r.,Uchwały Nr XLVIII/466/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 1 marca 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018r.,Uchwały Nr XLIX/473/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 marca 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018r.

Zal nr 1

Zal nr 6

Zal nr 2b