2014

Projekt uchwały Nr II/ /2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/198/2012 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie statutu Gminy K

Projekt uchwały na II sesję

Projekt uchwały Nr II/ /2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Wójta Gminy Komorniki.

Projekt uchwały na II sesję

Projekt uchwały Nr II/ /2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego z zakresu zarządzania przystankami komunikacyjnymi

Projekt uchwały z II sesji

Projekt uchwały Nr II/ /2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/102/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie powierzenia Mi

Projekt uchwały z II sesji

Projekt uchwały Nr II/ /2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zawierania porozumień pomiędzy Gminą Komorniki a innymi jednostkami samorządu terytorialnego o współfina

Projekt uchwały z II sesji

Projekt uchwały Nr II/ /2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2015r. dla Powiatu Poznańskiego na utrzymanie Poradni

Projekt uchwały z II sesji

Projekt uchwały Nr II/ /2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Komorniki na lata 2015-2022.

Projekt uchwały z II sesji

Projekt uchwały Nr II/ /2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015r.

Projekt uchwały z II sesji

Projekt uchwały Nr II/ /2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy Komorniki na 2015 r.

projekt uchwały na II sesję