Projekt uchwała Nr XXXIV/ /2013 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 marca 20113 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/63/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie: trybu udzi

Uchwała XXXIV sesji