Projekt UCHWAŁA NR XXXVI/ /2013 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia „ Programu Ochrony Środowiska dla gminy Komorniki na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 201

Projekt uchwały w sprawie przyjecia programu ochrony środowiska

załączniki do projektu uchwały - wykaz wniosków i protokół z rozpatrzenia wniosków  

Opracowanie pt. Program Ochrony Środwiska

 Opracowanie pt. Prognoza oddziaływania na środowko