Projekt Uchwała Nr XXXVIII/314/2013 rady Gminy Komorniki z dnia 11 czerwca 2013 r.w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Komorniki absolutorium za 2012 rok.

Projekt Uchwały Nr XXXVIII/314/2013