Projekt Uchwała Nr XXXVIII/313/2013 Rady Gminy Komorniki z dnia 11 czerwca 2013 r.w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem

Projekt uchwały NR XXXVIII/313/2013