PROJEKT UCHWAŁA NR XXXVI/…./2013 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 14 maja 2013r.w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chomęcice w obszarze terenów roln

Projekt uchwały w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego w Chomęcicach

uzasasdnienie do projektu uchwały

rysunek